Projects Reference

แบบรั้วบ้าน A ทำที่หัวหิน Mega Vinyl

ไวนิลคือผลิตภัณฑ์สังเคราะห์ชนิดหนึ่ง ไม่จำเป็นต้องทาสี ทนแดดทนฝน ทนต่อการกัดกร่อนของน้ำทะเล รั้วบ้านไวนิลเหมาะแก่การทำราวระเบียงและรั้วของบ้านริมทะเล แม้ว่าจะใช้เป็นระยะเวลานานก็ไม่ผุพัง หรือขึ้นรา แม้จะใช้เป็นเวลานานก็เหมือนใหม่อยู่เสมอ

แบบรั้วบ้าน A อยู่ที่ Eden Garden หัวหิน

แบบรั้วบ้าน A อยู่ที่ Eden Garden หัวหิน

แบบรั้วบ้าน A อยู่ที่ Eden Garden หัวหิน

แบบรั้วบ้าน A อยู่ที่ Eden Garden หัวหิน

แบบรั้วบ้าน A อยู่ที่ Eden Garden หัวหิน

โทร: 086-9122690 | สำนักงาน: 053-444001 | Fax: 053-444001 | Email: mgvinyl@gmail.com   |  Line ID: stickernarak

Copyright © 2010-2017 Mega vinyl All rights reserved