คู่มือการติดตั้งลงดิน

Step 1 ตั้งเสาแรก เสามุมและเสาสุดท้าย ขุดลึกลงไปในดินประมาณ50 cm กว้าง 20 cm แล้วเทคอนกรีตลงรอบโคนเสา เดินเชือกล้อมผ่านด้านบนตัวเสาจนสุดแนว
Step 2 ใส่คานไวนิลตามระยะที่ได้วางไว้ทั้งเส้นล่างและบนพร้อมซี่ให้ลงล็อก
Step 3 เทคอนกรีต (ใช้ปูนฉาบ)ลงไปรอบโคนเสา ใช้ตัววัดระดับน้ำมาวัดให้ได้ระดับ สังเกตุเชือกด้านบนที่ผูกไว้แต่แรกเป็นหลัก เพื่อให้ได้ความสูงระดับเดียวกัน หากมีช่วงคานที่ถูกตัดเดือยล็อกทิ้ง ให้เทปูนในเสาให้เต็มเพื่อล็อกเส้นคานไว้
Step 4 ใช้กาวร้อนหรือกาวพีวีซีทาที่หัวเสาติดลงบนเสาทำความสะอาด รอประมาณ 1 วันเพื่อให้ปูนแห้ง

คู่มือการติดตั้งลงบนพื้น-ใช้ฐานเสา

Step 1 ตั้งเสาแรก เสามุม และเสาสุดท้ายโดยติดให้ห่างจากขอบกระเบื้องประมาณ 2” นำคานไวนิลวางให้ตรงตามขนาดช่อง
Step 2 ในกรณีที่ลูกค้าสั่งขนาดมาตรฐาน (เช่น 1 m, 1.5 m 2 m) ในส่วนด้านที่ติดผนังให้ตัดส่วนหัวออก 3.5 cm สำหรับด้านที่เข้าเสาไม่จำเป็นต้องตัด เพราะระยะที่เข้าในตัวเสาคือ 3.5 cm เพื่อให้ช่องไฟทั้งสองด้านมีขนาดเท่ากัน ก่อนตัดให้เอาเส้นคานวางกะดูให้แน่ใจเสียก่อน
Step 3 ใช้ปากกาเมจิกวาดจุดจากฐานเสาลงบนแผ่นกระเบื้องทั้งสี่รู นำฐานเสาอลูมิเนียมมาตั้งและใช้พุกเหล็กขันยึดให้แน่น
Step 4 นำเสาไวนิลสวมครอบลงไปในตัวฐานเสาอลูมิเนียม ใช้สกูรขันทั้งสองด้าน ด้านละสองตัว ทั้งนี้ระยะที่ขันสกูรยึดจะต้องไม่สูงเกิน 2.5 cm มิฉะนั้นฝาครอบฐานจะครอบไม่ได้
Step 5 ใส่ฝาครอบฐานเสาด้านล่างลงที่ตัวเสา แล้วจึงใส่คานไวนิลเส้นล่าง ติดบล็อกยึดผนังทั้งด้านล่างและด้านบนโดยใช้ระดับเสาเป็นหลัก หากคานบนมีการขยับให้ใช้สกูรขันยึดด้านในเสา
Step 6 ติดตั้งแต่ละช่องด้วยวิธีการเดียวกันจนเสร็จ ใส่กาวร้อนที่หัวเสาไวนิล วางหัวเสาลงที่ตัวเสา ทำความสะอาดให้เรียบร้อย

คู่มือการติดตั้งลงบนพื้น-ตีเหล็กเส้น Recommended

Step 1 วางเสาแรก เสามุม และเดินเชือก นำคานมาวางในแต่ละช่องให้ถูกต้องตามขนาด
Step 2 กำหนดจุดตั้งเสาโดยการวางเส้นคานให้เข้าไปในเสา 3.5 cm เพื่อกำหนดจุดเจาะรูโดยให้ติดตั้งห่างจากขอบกระเบื้องประมาณ 2”
Step 3 ผ่ากระเบื้องเฉพาะส่วนที่จะเจาะตอกเหล็กเส้น (เหล็ก 3 หุนเบา) เพื่อเป็นการป้องกันกระเบื้องแตกร้าวทั้งแผ่น ใช้สว่านเบอร์ 7 เจาะลงไปให้สุดตัวสว่าน (หรือตามขนาดหน้างาน กะให้ตอกเหล็กลงไปแล้วมีความแข็งแรง) เมื่อเจาะเรียบร้อยทั้ง 4 รูแล้วให้ตอกเหล็กเส้นลงไปให้แน่น
Step 4 ตั้งเสาใส่ฝาครอบฐานเสา ใส่คานไวนิล วัดระดับน้ำ ส่วนด้านติดผนังให้ใช้ด้านเสาเป็นตัวกำหนดความสูงต่ำของบล็อกยึดผนัง
Step 5 เมื่อติดเสร็จหมดทุกช่องแล้ว เทคอนกรึต(ใช้ปูนฉาบ)ลงไปในตัวเสา ให้เต็มเสา
Step 6 ใส่กาวพีวีซีหรือกาวร้อน ที่หัวเสาไวนิลและวางลงบนตัวเสา

วิธีการติดผนัง

Step 1 นำคานไวนิลแต่ละช่วงมาวางตามระยะหน้างานตามส่วน วางเสาไวนิลให้ตรงตามตำแหน่ง ใส่เส้นคานล่างลงไปในช่องคานด้านล่างของเสาเพื่อกำหนดตำแหน่งติดบล็อกยึดผนังอีกด้าน
Step 2 เมื่อได้ตำแหน่งและวัดระดับให้ตรงกับคานของเสาแล้ว ให้ใช้ปากกาเมจิกแต้มจุดลงไปในรูทั้ง 4 ช่องของบล็อกยึดผนัง และใช้สว่านเบอร์ 7 เจาะรูตรงตำแหน่งที่ได้แต้มจุดสีไว้ เมื่อเจาะเสร็จเรียบร้อย ใส่พุกพลาสติกเข้าไปด้านในรู
Step 3 นำบล็อกต่อผนังมาวางให้ตรงกับรูที่เจาะ ขันสกูรลงไปในรูทั้งสี่ช่องและใช้ตัวปิด ปิดฝาช่องสกูรให้เรียบร้อย
Step 4 ใส่คานไวนิลเส้นล่าง ใส่ซี่ลูกกรง ใส่คานบนปิดเรียบร้อยแล้ว ให้ใช้สกูรขันยึดตัวบล็อกกับราวไวนิลเข้าด้วยกันอีกครั้ง (ตำแหน่งลูกศรสีแดง)